Psychologie

Psychologie

Verlichting van de klachten van acute of chronische aandoeningen of ziekten van het spijsverteringskanaal


Raadplegingen van de psychologie aan de DDG

Op basis van een benadering van "kortdurende therapie systémo-strategische", Het overleg van de psychologie bij DDG is gericht voor het oplossen van functionele problemen van het spijsverteringskanaal, gebaseerd op een theoretische basis en een constante evolutie in de praktijk.

De therapeut is niet op zoek naar de oorzaken van een bepaald type van gastro-intestinale stoornis, maar richt zich op het "hier en nu" met de duidelijke gedefinieerde doel voor de verbetering van de kwaliteitsleven van de patiënt. Het gaat dus ook om alle dagelijkse houdingen te zoeken en ze verbeteren of verwijderen.

Methode

Het is een kortdurende therapie, met een beperkt aantal sessies, die op twee niveaus werkt:

  1. Het zorgt voor een verandering in de wijze waarop de patiënt waarneemt ( en bouwt in gedeeltelijk) zijn disfunctionele stoornis.
  2. Het verwijdert (of verbetert) de disfunctionele gedragingen op basis van de functionele symptomen die de persoon hulp gezocht heeft.

Op deze manier is het mogelijk om een radicale en duurzame verbetering te verkrijgen.

Het uiteindelijke doel van de interventie wordt de verplaatsing van het waarnemingspunt van de patiënt, van zijn disfunctionele positionering naar een meer flexibel en functioneel toekomstperspectief, met als gevolg meer keuzemogelijkheden.

Geleidelijk de persoon neemt de capaciteit om zijn problemen aan te pakken, zonder stijfheid, het ontwikkelen van een register van bredere strategieën om het probleem te verhelpen.Om dit doel te bereiken op de meest efficiënte manier is zo snel mogelijk de tussenkomst van de psycholoog nodig. Vanaf de eerste sessie moet leiden tot resultaten.

Om deze reden is de strategie gefocust vanaf het begin van het onderbreking van de vicieuze cirkel die ontstaan heeft tussen de te geprobeerde oplossing van het probleem en de persistentie van deze, om meer aandacht voor het toekomst dan het verleden aan besteden en zich focussen in de persistentie van het probleem en uiteindelijk een oplossing hierop te kunnen vinden.

De frequentie van de psychologische sessies

In het algemeen, de bezoek wordt gehouden op een frequentie van 1 per 1 of 2 weken, afhankelijk van het type probleem en de eisen van persoon zelf.

Wanneer het probleem gedeblokkeerd is, die over het algemeen plaatsvindt gedurende de eerste 10 sessies, begint de 2 fase, een fase van "versterking", Dit is een belangrijke stap, omdat u de staat vaststelt om de veranderingen in de tijd stabiel te houden, dus het vermijden van een terugval.

Tijdens deze fase de ontmoetingen worden gehouden op een frequentie van 1 sessie per 3-4 weken, Als doel de persoon dagelijks zijn zelfstandigheid dagelijks te versterken. en de resultaten die deze persoon heeft kunnen verkrijgen.

Omdat het een korte aanpak is, is de resultaat alleen om de autonomie van de persoon te herstellen waardoor de persoon de verschillende mogelijke middelen door moeilijke omstandigheden kan gebruiken.

De Therapie is door de 3 controles afstandelijk opgevolgd. Van 3, 6 maanden en 1 jaar, Dit is om het behoud van de resultaten op de lange termijn te controleren.

De duur van een therapie in psychologie

De duur tijd van de behandeling is niet hoger dan 20 sessies en als dit voorkomt, moet de therapeut strategische-systemische de behandeling onderbreken en verwijst de persoon aan bij een ander collega met hetzelfde of verschillende richting.

In de meerderheid van de gevallen, de "ontsluiting" van het probleem treedt op tijdens de eerste 10 sessies en de therapie bestaat dan uit de volgende fasen:

  • Het definiëren van de specifieke kenmerken van het probleem en het vaststellen van de disfunctionele "geprobeerde oplossingen”, die het doen blijven bestaan. Een “deblokkering” van het probleem veroorzaken.
  • Zorgen voor een consolidatie, zodat de nieuwe perceptie van de moeilijkheid duurt in de tijd. De autonomie van de persoon teruggeven.