irritable bowel syndrome

Irritable Colon Syndrome


Het Prikkelbare Darm Syndroom is een goedaardige maar veel voorkomende aandoening die het dagelijks leven van de mensen die eraan lijden ernstig verstoort. Het prikkelbare darm syndroom kan zich op verschillende manieren uiten, van buikpijn en eindeloze diarree tot constipatie en een opgeblazen gevoel.

Wat is het irritable bowel syndrome ?

Prikkelbare darm syndroom (IBS)is ook bekend als functionele colopathie, het is een spijsverteringsstoornis die wordt gekenmerkt door ongemak of pijnlijke gevoelens in de maag. Het prikkelbare-darmsyndroom daarentegen wordt niet als een darmziekte beschouwd omdat het geen aantoonbare darmlaesies of -afwijkingen veroorzaakt.

Deze ongemakken zijn geassocieerd met de verandering in de snelheid van passage van voedsel in de dikke darm, ook wel dikke darm genoemd. Snelheden doorgeven die te snel zijn of aan de andere kant te traag zijn, zullen verschillende symptomen veroorzaken. De dikke darm heeft geen tijd om het water in het voedsel te absorberen als de samentrekkings- en ontspanningsfase van de darmspieren sneller of sterker zijn dan normaal. Dit veroorzaakt diarree.

Omgekeerd, wanneer de samentrekkingen trager en zwakker zijn, neemt de dikke darm te veel vocht op. Dit leidt ertoe dat de geproduceerde ontlasting te hard en droog is. Dit heet constipatie.

Afhankelijk van de aard van de voornaamste symptomen kunnen 3 subcategorieën van het prikkelbare-darmsyndroom worden onderscheiden. Deze zijn als volgt :

  • prikkelbare darm syndroom met pijn en diarree;
  • prikkelbare darm syndroom met pijn en constipatie;
  • prikkelbare darm syndroom met pijn, diarree en constipatie.

Wat zijn de symptomen van een prikkelbare darm ?

De ernst, het type en het aantal symptomen variëren sterk van persoon tot persoon. Sommige personen kunnen veel van de volgende symptomen ervaren.

  • Pijnen en krampen in de maag, die vaak verdwijnen met de evacuatie van gas of ontlasting.
  • Constipatie of diarree, soms afwisselend.
  • Opgeblazen gevoel en winderigheid.
  • Een "darmwerking" noisy.
  • Een soms dringende behoefte te ontlasten.
  • onvolledige ontlasting.
  • Slijm in de ontlasting.

Deze symptomen treden meestal op na de maaltijd en kunnen toenemen, afhankelijk van het soort voedsel dat is genuttigd. Zij evolueren in hervallen, gescheiden door perioden van rust, de zogenaamde perioden van remissie. Eenmaal verzameld, kunnen deze symptomen worden onderverdeeld in de subcategorieën van prikkelbare darm syndroom zoals hierboven te zien is.

Tot op heden is er nog geen formele oorzaak vastgesteld, maar er zijn enkele vermoedelijke aanknopingspunten.

Wat zijn de oorzaken?

Hoewel de oorzaken van het prikkelbare-darmsyndroom niet echt bekend zijn, zijn er toch verschillende darmstoornissen vastgesteld bij patiënten die aan dit syndroom lijden. Deze disfuncties zijn als volgt :

1 - Een afwijking van de intestinale motriciteit

Zoals hierboven gezien, lijken samentrekkingen in de dunne darm het belangrijkste mechanisme te zijn. Deze contracties, te traag of te snel, veroorzaken constipatie of diarree, vandaar de zogenaamde functionele colopathie.

2 - Een aandoening van de darm gevoeligheid

Mensen met prikkelbare darm syndroom hebben een verhoogde gevoeligheid in hun darmen. Daardoor worden kleine verschijnselen zoals winderigheid, een opgeblazen gevoel of zelfs een licht maagongemak intenser en levendiger gevoeld. Het prikkelbare darm syndroom wordt daarom verondersteld te wijten te zijn aan een disfunctionele gevoeligheid van de darmen. Dit staat bekend als viscerale overgevoeligheid.

3 - Een intestinale ontsteking

Andere bevindingen suggereren dat ook darmontsteking als gevolg van afwijkingen in de bacteriële flora in de darm een rol kan spelen. Dit is waargenomen bij patiënten die een acute darminfectie hebben doorgemaakt.

4 - Eetstoornissen

Dit zijn waarnemingen die zijn gedaan bij patiënten met een matige intolerantie voor lactose, dat wordt beschouwd als "melksuiker". Het wordt klassiek aangetroffen in koe- of geitenmelk, melkpoeder, boter, kaas, verse room, dranken en desserts op basis van melk, enz.

Patiënten met glutenintolerantie zijn ook vatbaar voor het prikkelbare darm syndroom. Gluten wordt nog steeds "graaneiwit" genoemd en zit in tarwe, haver, gerst, meel, koekjes, pasta, en alle voedingsmiddelen die granen bevatten, zoals de aan het begin van de lijst genoemde.

Afgezien van deze waarschijnlijke organische oorzaken, zijn verschillende andere factoren geïdentificeerd die verband houden met het prikkelbare darm syndroom.

Wat zijn de factoren die het Prikkelbare Darm Syndroom veroorzaken?

Bij verschillende patiënten met prikkelbare darm syndroom zijn gemeenschappelijke factoren gevonden.

1 - Stress en bezorgdheid

Ongeveer de helft van de mensen met functionele colopathie gaven toe onder stress te staan. Zij leggen een verband tussen perioden van vermoeidheid of intense stress en het optreden van aanvallen die symptomatisch zijn voor dit syndroom.

Te vaak reizen, verstoringen van het dagelijks leven of een stressvolle werkomgeving kunnen bijvoorbeeld leiden tot het ontstaan van symptomen. Integendeel, ontspannende uitstapjes of rust blijken de frequentie en de intensiteit van de aanvallen te verminderen.

2 - Hormonen

Prikkelbare darm syndroom treft vaker vrouwen. Verschillende patiënten hebben colopathieën gerapporteerd tijdens de menstruatie. Daarom wordt vermoed dat vrouwelijke hormonen de frequentie van aanvallen verhogen. Er is momenteel echter geen duidelijk bewijs van hun betrokkenheid.

3 - Maaltijden die te zwaar zijn

Sommige onderzoeken suggereren dat een onevenwichtig dieet of te grote maaltijden de symptomen ook kunnen versterken.

Dergelijke factoren zijn niet typisch voor functionele colopathie en kunnen leiden tot andere aandoeningen in het menselijk lichaam.

Het prikkelbare darm syndroom heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven omdat de symptomen zeer oncomfortabel zijn. Laten we dus samen eens kijken hoe we deze kwaal kunnen bestrijden.

Hoe bestrijd je het prikkelbare darm syndroom ?

Tot op heden is geen enkel medicijn in staat om het prikkelbare darm syndroom permanent te genezen. Het doel van de behandeling is de spijsverteringsproblemen tijdens de aanvallen te verlichten. Daarom moet een gastro-enteroloog worden geraadpleegd voor het voorschrijven van alle geneesmiddelen die hij of zij nodig acht, zoals krampstillende middelen, darmabsorberende middelen, transiterende middelen, laxeermiddelen, enz.

Een ander doeltreffend middel ter bestrijding van het prikkelbare darm syndroom is het in acht nemen van hygiënisch-diëtische maatregelen. Een voedingsdeskundige raadplegen voor een persoonlijk voedingsplan zou dus ideaal zijn.

Al bij al is het prikkelbare darm syndroom een kleine kwaal. Niettemin is het, vanwege de werkelijke oorzaken, de onduidelijke, ongemakkelijke symptomen en de hoge frequentie, een aandoening die de kwaliteit van het leven aantast van degenen die eraan lijden. Om er vanaf te komen, is het sterk aan te raden een psycholoog te raadplegen die u zal helpen de crisismomenten te overwinnen door bepaalde factoren te identificeren die daartoe bijdragen.

De behandeling van het prikkelbare darm syndroom is multidisciplinair en vereist een efficiënte samenwerking tussen de gastro-enteroloog, de voedingsdeskundige en de psycholoog.